שונאים ביורוקרטיה? המדריך המלא למילוי הצהרת הון

הצהרת הון היא כלי של רשות המיסים שעיקרו מלחמה בהון השחור ובהעלמת הכנסות.
תמצאו כאן מדריך עם כל השאלות והתשובות על הצהרת הון כולל הסבר מפורט איך למלא הצהרת הון.

מהי הצהרת הון?


הצהרת הון היא בעצם הצהרה על כל ההון הקיים ברשותכם (נכסים בניכוי התחייבויות) לתאריך 31 בדצמבר בשנת המס של פתיחת העסק. למשל, אם פתחתם את העסק בשנת 2019 תקבלו להגיש הצהרת הון לתאריך 31.12.19.

כל עסק מקבל בשלב כזה או אחר דרישה להצהרת הון. עסקים חדשים יקבלו דרישה להצהרת הון באופן אוטומטי תוך 24 חודשים.

מה המטרה של הצהרת הון?


הצהרת הון היא כלי של רשות המיסים לבדוק האם ההכנסות המדווחות של מקבל הצהרת ההון אכן תואמות את ההכנסות בפועל. עיקר המטרה של הצהרת ההון היא להילחם בהון השחור ובהעלמת הכנסות.

קיבלתי הצהרת הון, עד מתי אני צריך להגיש?


יש לך עד 120 ימים להגיש את ההצהרה מיום הדרישה (יום הדרישה מצוין על טופס הצהרת ההון).

האם ניתן להגיש את הצהרת ההון באופן עצמאי?


התשובה היא כן. אין חובה להיעזר באיש מקצוע כאשר ממלאים הצהרת הון. אבל אם מדובר בהצהרת הון שנייה או בהצהרה מורכבת, מומלץ שתעזרו באיש מקצוע. מפני שבהצהרת הון השנייה יש צורך לערוך בנוסף גם השוואת הון.  בכל מקרה לא מומלץ להקל ראש במילוי הצהרת ההון. שימו לב שמילאתם את כל הסעיפים הרלוונטיים לכם ושהנתונים נכונים.

רוצה שרואה חשבון ימלא עבורך את הצהרת ההון?


השאירו פרטים ותקבלו 2 הצעות מרואי חשבון מהטובים בישראל, שנבחרו על ידינו

הצהרת הון ראשונה


הצהרת הון ראשונה בדרך כלל תשלח אליכם כחודש עד שלושה חודשים לאחר שפתחתם עסק.
יש חשיבות רבה למילוי נכון של הצהרת הון ראשונה, מפני שהיא מהווה את יתרת הפתיחה של עלות הנכסים שלכם בניכוי ההתחייבויות (ההון העצמי שלכם). הצהרה זו תשמש את רשות המיסים לצורך השוואת ההון (מפורט בהמשך).

הצהרת הון שניה


הצהרת הון שנייה בדרך כלל תשלח אליכם כשלוש עד עשר שנים לאחר שהגשתם את הצהרת ההון הראשונה.
יש חשיבות רבה למילוי נכון של הצהרת הון שנייה, מפני על פיה מתבצעת השוואת ההון (מפורט בהמשך).
מומלץ להיעזר ברואה חשבון או איש מקצוע למילוי הצהרת ההון השנייה.

מה זה השוואת הון? 


את השוואת ההון מבצע מס הכנסה רק לאחר שמוגשת הצהרת ההון השנייה.
כאמור, בהצהרות ההון הראשונה והשנייה תתבקשו להצהיר על כל ההון שקיים ברשותכם. מס הכנסה לוקח את שתי ההצהרות האלו ומבצע "השוואת הון", כלומר מחשב את הפער, העלייה/ירידה בהון בין ההצהרה הראשונה והשנייה ובודק האם ההכנסות שדווחו תואמות את אותה עליה.

מס הכנסה נעזר בבדיקותיו בטבלאות מחיה המשקפות ממוצע של הוצאות מחיה התואמות למגיש ההצהרה. בנוסף נבדקים רישומים שונים המופיעים במאגרי מידע הנמצאים ברשות פקידי שומה- כמו מספר הנסיעות לחו"ל, רכבי יוקרה שנקנו ע"י הנישום וכו.

לדוגמא– בשנת 2013 הגיש משה הצהרת הון ראשונה כאשר סך ההון שלו היה שווה ל 100 ₪. בכל אחת מהשנים 2013 עד 2017 הצהיר משה על הפסד בעסק שלו. בשנת 2017 קיבל משה דרישה להגיש הצהרת הון שנייה. סך ההון בהצהרת ההון השנייה עמד על 1.5 מיליון ₪.
במקרה זה העלייה בהון של משה לא מוסברת דרך ההכנסה מפני שהוא דיווח על הפסדים בכל השנים. לכן משה יצטרך לספק הסבר לעליה בהון.
הסברים אפשריים- זכייה בלוטו, קבלת מתנה מקרוב, נישואים עם מיליונר.
אם משה לא ייתן הסבר לגידול בהון יכול פקיד מס הכנסה לחייב אותו במס המשקף את הגידול בהון.

איך למלא הצהרת הון?


אז הגעתם לחלק שלשמו התכנסנו, איך למלא הצהרת הון?
הצהרת הון כוללת 2 חלקים עיקריים- החלק הראשון מפרט את סך ההון העסקי שלך, והחלק השני מפרט את סך ההון הפרטי שלך.
הון= סך הנכסים (דירה, רכב, ריהוט וכו) פחות סך ההתחייבויות (הלוואה, משכנתא וכו).

שימו לב שהדיווח כולל אתכם, בן זוגכם וילדים עד גיל 18.

חשוב לרשום את סכום הנכסים וההתחייבויות במחיר עלות (כמה עלה לכם) ולא במחירי שווי.
למשל- אם קיבלת דירה בירושה צריך לרשום אותה בשווי של 1 ₪.
אם יש לך תיק ניירות ערך צריך לרשום את עלות המניות ולא את שווים.

תמצאו כאן קישור לטופס הצהרת הון (טופס 1219).

חשוב לרשום את יתרת הנכסים וההתחייבויות נכון ל 31 בדצמבר.

הון מושקע בעסקים:

בחלק הזה אתם צריכים לפרט את כל הנכסים וההתחייבויות ששייכים לעסקים שלכם.
בסעיף הנכסים- יש לפרט את כל הנכסים בעסק, כמו- מלאי, ציוד שרכשתם לעסק, יתרת עו"ש בחשבון של העסק, וכדומה.
בסעיף ההתחייבויות- יש לפרט את כל ההתחייבויות שקשורות לעסק, כמו- הלוואות שנלקחו למימון העסק, התחייבויות כלפי ספקים, וכדומה.

סעיף 1- רכוש והתחייבות בעסק בו לא נערך מאזן- בדרך כלל מדובר בעסק שהוא לא חברה או שותפות.

סעיף 2- רכוש והתחייבות בעסק בו נערך מאזן- יש צורך למלא רק אם יש לכם עוד עסקים מעבר לעסק שפתחתם. בדרך כלל מדובר בעסק שהוא חברה או שותפות.

רכוש והתחייבויות פרטיים:

נכסי מקרקעין ונדל"ן– יש לרשום את כל הנדל"ן שברשותך לפי המחיר בחוזה הרכישה. יש לצרף גם את חוזה הרכישה. אם עשיתם שיפוץ מהותי בדירה הוסיפו זאת (אין צורך לגבות במסמכים).

מזומנים וחשבונות בנק– כאן צריך לציין את היתרה בכל החשבונות לתאריך 31 בדצמבר. בכל בנק אתם יכולים להוציא אישור יתרה לסוף שנה באתר של הבנק. פשוט העתיקו את הנתונים באישור והוסיפו אותם להצהרת ההון.

תוכניות חסכון, ביטוח חיים, קופות גמל– גם כאן צריך לציין את סכומי ההשקעה בכל תוכניות החסכון והפנסיה. בכל חברת ביטוח ניתן להוציא אישור כזה באתר של החברה. פשוט העתיקו את הנתונים באישור והוסיפו אותם להצהרת ההון.

כלי רכב– אם יש לכם רכב בבעלותכם ציינו זאת וצרפו את ההסכם רכישה.

תכולת בית– מומלץ להיעזר בהערכת השמאי של ביטוח הדירה. יש לצרף לדו"ח. אם אין לכם דו"ח שמאי, פשוט כתבו את עלות המכשירים והריהוט העיקריים בבית (ספה, מקרר, תנור וכו).

התחייבויות וזכאים– בדרך כלל הלוואות, משכנתא וכו. צריך להיות במחירי עלות ללא תוספת של הריבית. נמצא באישור יתרה לסוף שנה.

השקעות בניירות ערך– חשוב לרשום את היתרה במחירי העלות. נמצא באישור יתרה מהבנק לסוף השנה.

חשוב מאוד לחתום על הדוח עם מספר תעודת הזהות.

יש לצלם את הדו"ח ולהכין עותק. כאשר אתם מגישים את ההצהרה במס הכנסה יש לבקש חותמת "נתקבל" על העותק. את העותק יש לשמור במשך 7 שנים.

הדברים המובאים במאמר זה לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום לשון החוק, המלצה ו/או ייעוץ ואינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא. כל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.

מתנה ממני
רוצה לקבל כלי מעולה לתכנון תקציב
שיחסוך לך מאות שקלים בכל חודש? 

השאר/י פרטים וקבל/י אותו ישירות למייל

Invalid email address
ניתן להסיר את ההרשמה בכל עת. ההרשמה כוללת קבלת הניוזלטר של הבלוג. 
No Comments

Post A Comment